TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp 
Địa chỉ
TDP10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại
0232 (3) 824.879
Fax
0232 (3) 825.274
Email
thpt_chuyenqbh@quangbinh.edu.vn
Website
http://chuyen-qb.com
Hiệu trưởng
HOÀNG THANH CẢNH
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý
Phụ trách
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Công tác chính trị và tư tưởng; Công tác kế hoạch; Công tác tổ chức và cán bộ; Công tác tài vụ, tài sản; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác đánh giá, xếp loại CBQL, nhân viên trường học; Công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp;
Công tác xã hội hóa giáo dục; Hoạt động khuyến học, khuyến tài;
Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá cơ sở giáo dục. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Phụ trách Công tác thiết bị dạy học; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Anh;
Điện thoại
0912075577
Email
hoangthanhcanh@chuyen-qb.com
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
Chuyên môn
ĐHSP tiếng Anh, Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Phụ trách công tác chuyên môn; Hoạt động dạy và học trên lớp của giáo viên và học sinh; Công tác giáo vụ; Hoạt động dạy thêm, học thêm; Công tác Bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; Phối hợp, chỉ đạo hoạt động tổ chức Công đoàn;
Phụ trách hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Các hoạt động giáo dục văn thể mỹ, giáo dục pháp luật… Công tác Hướng nghiệp - Dạy nghề phổ thông cho học sinh; Công tác an ninh trật tự, an toàn trường học; Thường trực Ban quản lý ký túc xá; Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên trường học; Y tế trường học và công tác Bảo hiểm cho học sinh;
Trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; quản lý, sử dụng và tu sửa CSVC, trang thiết bị dạy học;
Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền; Chủ tài khoản ủy quyền của trường;
Điện thoại
0905072656
Email
nguyenthithuyhong@chuyen-qb.com
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN MINH TUẤN
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán
Phụ trách
Đang đi học tập trung.
Điện thoại
0983335399
Email
nguyenminhtuan@chuyen-qb.com

 

[Trở về]