TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Giám đốc 

Giám đốc

ĐINH QUÝ NHÂN

 

Chuyên môn

 

Phụ trách

Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công tác: Tổ chức cán bộ; Quy hoạch, kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất; Đối ngoại, hợp tác quốc tế; Bảo vệ chính trị nội bộ; Xã hội hóa giáo dục; Cải cách hành chính.

Phụ trách: Phòng TCCB, KH-TC; địa bàn: Minh Hóa, Tuyên Hóa.

Chủ Tài khoản ngành và cơ quan.

Điện thoại

CQ: 0232.3859.477;

DD:0912.637.347

Email

dqnhan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Phó Giám đốc

TRẦN ĐÌNH NHÂN

 

Chuyên môn

Thạc sỹ Vật Lý

Phụ trách

Phụ trách các lĩnh vực, công tác: Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học; Chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên; Giáo dục QP-AN; Giáo dục thể chất; Phổ cập xóa mù chữ; Giáo dục CN-TX; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, CNTT; Phòng chống thiên tai; Giáo dục hòa nhập và trẻ khuyết tật; Y tế học đường, môi trường; Giáo dục dân tộc; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Giáo dục dân số - KHH gia đình.

Ủy quyền làm chủ Tài khoản của ngành và cơ quan.
Giải quyết công việc của ngành và cơ quan khi Giám đốc đi công tác.

Quan hệ, phối hợp với các đoàn thể CT-XH, Hội nghề nghiệp, Hội Khuyến học và các ban ngành liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách: Phòng GDTH, GDTrH, CTrTT, GDCN-TX; địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn, Lệ Thủy

Điện thoại

CQ: 0232.3851.768;

DD: 0912.249.625

Email

tdnhan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Phó Giám đốc

 TRẦN THANH VĂN  

Chuyên môn

 

 

Phụ trách

Phụ trách các lĩnh vực, công tác: Công tác Văn phòng, báo chí, truyền thông; Giáo dục mầm non; KT&KĐCLGD; Thanh tra, pháp chế; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Xây dựng Nông thôn mới; ATGT; Công tác chữ thập đỏ, từ thiện, nhân đạo.

Quan hệ phối hợp với các đoàn thể CT-XH, Hội nghề nghiệp, Hội Cựu giáo chức và các ban ngành liên quan lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách: Văn phòng, Thanh tra, KT&KĐCLGD; GDMN; địa bàn: Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh.

 

Điện thoại

 CQ:  ;

DD: 0912.027.592

Email

ttvan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

[Trở về]