TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Giám đốc 

Giám đốc

ĐINH QUÝ NHÂN

 

Chuyên môn

 

Phụ trách

Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công tác: Tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ chính trị nội bộ, xã hội hóa giáo dục.
Chủ Tài khoản ngành và cơ quan.

Điện thoại

CQ: 0232.3859.477;

DD:0912.637.347

Email

dqnhan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Phó Giám đốc

TRẦN ĐÌNH NHÂN

 

Chuyên môn

Thạc sỹ Vật Lý

Phụ trách

Phụ trách các lĩnh vực, công tác, đơn vị, phòng ban, địa bàn sau: Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, giáo dục Chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin, phòng chống thiên tai.
Ủy quyền làm chủ Tài khoản của ngành và cơ quan.
Giải quyết công việc của ngành và cơ quan khi Giám đốc đi vắng.
Phụ trách các đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công nhiệm vụ; địa bàn huyện Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn.

Điện thoại

CQ: 0232.3851.768;

DD: 0912.249.625

Email

tdnhan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Phó Giám đốc

 TRẦN THANH VĂN  

Chuyên môn

 

 

Phụ trách

Phụ trách các lĩnh vực, công tác, đơn vị, phòng ban, địa bàn sau: Công tác Văn phòng, báo chí, truyền thông, thanh tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, xây dựng Nông thôn mới. 
Phụ trách các đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công nhiệm vụ; địa bàn huyện Bố Trạch và Thành phố Đồng Hới.

 

Điện thoại

 CQ:  ;

DD: 0912.027.592

Email

ttvan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

TRẦN THỊ HƯƠNG

 

Chuyên môn

Thạc sỹ Lịch sử

Phụ trách

Phụ trách các lĩnh vực, công tác, đơn vị, phòng ban, địa bàn sau: Giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục hoà nhập và trẻ khuyết tật, vì sự tiến bộ phụ nữ, giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác Chữ thập đỏ, Từ thiện, Nhân đạo.
Phụ trách các đơn vị, phòng ban chuyên môn trong lĩnh vực được phân công nhiệm vụ; địa bàn huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa.

Điện thoại

CQ: 0232.3858.909;

DD: 0912.549.554

Email

tthuong@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]