TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Giáo dục Trung học 
Địa chỉ
Số 187, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
thpt@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232.3822797
Trưởng phòng
LÊ THỦY THẠCH
Chuyên môn
Thạc sỹ Tin học
Phụ trách
Phụ trách chung; lãnh đạo, điều hành đối với toàn bộ nội dung hoạt động của Phòng GDTrH; kiểm tra, kí nháy các văn bản do Phòng tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Sở kí.
Chỉ đạo dạy học môn Ngữ văn và các hoạt động liên quan đến bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Mỹ thuật và Âm nhạc;
Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kế hoạch kiểm tra các đơn vị; Kiểm tra học kì; Thư viện trường học;
Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới.
Điện thoại
DĐ: 0912.414.871
Email
ltthach@quangbinh.edu.vn

Phó Trưởng phòng
ĐẶNG XUÂN HÀO
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán
Phụ trách

Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Phòng khi được ủy quyền; kiểm tra, kí nháy các văn bản tham mưu liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được phân công;
Lên kế hoạch công tác tuần của Phòng;Chỉ đạo dạy học môn Toán và các hoạt động liên quan đến bộ môn.
Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thi KHKT; Công tác thi đua; Trang thông tin điện tử của Phòng GDTrH;
Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Quảng Ninh và huyện Tuyên Hóa.
Điện thoại
DĐ: 0918.875.808
Email
xuanhao@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
DƯƠNG XUÂN SỰ
Chuyên môn
Thạc sĩ Lịch sử
Phụ trách
Chỉ đạo dạy học môn Lịch sử và các hoạt động liên quan đến bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Giáo dục công dân và Địa lí.
Đảm nhiệm công tác văn phòng (lưu công văn đi, đến; ghi biên bản các cuộc họp của Phòng; thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo;...);
Dự thảo các văn bản hướng dẫn đầu năm, sơ kết, tổng kết,...; Các công việc đột xuất, khẩn cấp.
Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá THCS, THPT; Chương trình và SGK mới; Nội dung giáo dục địa phương; Giáo dục pháp luật; Tập huấn/hội thảo (khi được phân công).
Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Bố Trạch.
Điện thoại
DĐ: 0913.503.004
Email
dxsu@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
TRẦN ĐẠI NGHĨA
Chuyên môn
Thạc sĩ Sinh học
Phụ trách
Chỉ đạo dạy học môn Sinh học, Công nghệ (Nông nghiệp) và các hoạt động liên quan đến 02 bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Hóa học.
Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Phòng bộ môn, thiết bị, đồ dùng dạy học; Giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông; Các trung tâm GD-DN, Trường THPTKT thí điểm ở Lệ Thủy; Trường đạt chuẩn quốc gia; Giáo dục dân tộc, dân số; Giáo dục môi trường; Các trường DTNT; Tập huấn/hội thảo (khi được phân công);
Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn thị xã Ba Đồn.
Điện thoại
0915132045
Email
trandainghia@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Chuyên môn
Thạc sĩ Tiếng Anh
Phụ trách
Chỉ đạo dạy học môn Ngoại ngữ và các hoạt động liên quan đến bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng.
Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thi THPT QG; Thi GVG; Thi HSG; Hội đồng bộ môn; Trường THPT Chuyên VNG; Y tế trường học; Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Kĩ năng sống; Tập huấn/hội thảo (khi được phân công).
Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Lệ Thủy.
Điện thoại
DĐ: 0945.945.669
Email
nmcuong@quangbinh.edu.vn

 

 

[Trở về]