TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng KT&KĐCLGD 
Địa chỉ
Số 187, đường  Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
phongktkd@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(0232) 3841075
Trưởng phòng
ĐẶNG NGỌC TUẤN
Chuyên môn
Thạc sĩ Khoa học máy tính, cử nhân Tiếng Anh.
Phụ trách
Phụ trách chung công tác của phòng, tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện công tác thuộc lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Điện thoại
DĐ: 0912.589.110
Email
dntuan@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
NGUYỄN GIANG NAM
Chuyên môn
Thạc sỹ Sinh học; Cử nhân tiếng Anh
Phụ trách
Đang đi học.
Điện thoại
DĐ: 0913.766.708
Email
ngnam@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
TRƯƠNG TẤN NGUYỆN
Chuyên môn
Thạc sĩ Địa lí học
Phụ trách
Tham mưu giúp Trưởng phòng xây dựng phương án, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các kỳ thi cấp tỉnh; Hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo công tác tự đánh giá trường mầm non, trường tiểu học và trung tâm giáo dục - dạy nghề đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Thực hiện các dịch vụ công trong việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận... tại tổ giao dịch một cửa.
Điện thoại
DĐ: 0918.884.052
Email
ttnguyen@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
TRƯƠNG MINH HIẾU
Chuyên môn
Thạc sĩ Hóa học
Phụ trách
Tham mưu giúp Trưởng phòng xây dựng phương án, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các kỳ thi cấp quốc gia; Hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo công tác tự đánh giá trường trung học và trung tâm giáo dục thường xuyên đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
Điện thoại
DĐ: 0947.459.840
Email
tmhieu@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]