TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Thường trực CĐ ngành 
Email
congdoannganh@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(0232) 3822179
Chủ tịch CĐN
Nguyễn Tất Thiện
Chuyên môn
Đại học Sư phạm Tiếng Anh; Thạc sỹ QLGD
Phụ trách
Công tác TC-CB, chính sách, pháp luật chính trị, tư tưởng, tài chính; Trưởng ban thi đua của CĐN; Chỉ đạo việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Phối hợp với Sở GD-ĐT Quảng Bình tổ chức thực hiện những lĩnh vực công tác của ngành.
Điện thoại
0905899889
Email
nguyentatthien@quangbinh.edu.vn
Phó Chủ tịch CĐN
Đỗ Thị Quế
Chuyên môn
Quản trị kinh doanh
Phụ trách
Trưởng ban nữ công, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng công đoàn ngành; phụ trách công tác tuyên giáo – nữ công, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ;
Điện thoại
DĐ: 0919.023.408
Email
dtque@quangbinh.edu.vn
Phó chủ tịch, CN UBKT
Phan Tiến Dũng
Phụ trách
Công tác kiểm tra công đoàn và thanh tra nhân dân, theo dõi chế độ, chính sách trong ngành; Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Công đoàn ngành; Công tác thể thao; Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVCLĐ trong ngành.
Điện thoại
DD: 0914.644.988
Email
ptdung@quangbinh.edu.vn
[Trở về]