TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng 
Email
vps@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
052-3824600
Fax
052-3820459
Chánh văn phòng
HÀ VĂN NHÂN
Chuyên môn
Đại học SP Toán
Phụ trách
Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở, công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng.Đầu mối phối hợp công tác với HĐGD tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh
Điện thoại
CQ: 052.3824.600; DĐ: 0912.515.112
Email
hvnhan@quangbinh.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng
NGUYỄN VĂN THÔNG
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán, Cử nhân tiếng Anh.
Phụ trách
Phụ trách công tác tổng hợp; cổng thông tin điện tử và mạng nội bộ cơ quan Sở.
Điện thoại
CQ: ; DĐ:0905.884.885.
Email
nvthong@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
ĐINH THỊ LƯƠNG
Phụ trách
Văn thư, thủ quỹ
Điện thoại
CQ: 052.3822.190; DĐ:0986345485
Email
dtluong@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Phòng giao dịch "Một cửa"; Công tác thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính của cơ quan và toàn ngành
Điện thoại
CQ: 052.3843.364;DĐ:  0913094199
Email
dhphuong@quangbinh.edu.vn
 
Cán bộ
NGUYỄN VĂN TIẾN
Phụ trách
Công tác hành chính và một số hoạt động của Văn phòng Sở
Điện thoại
01297.859.889
Email
nvtien@quangbinh.edu.vn
Lái xe
TRẦN HẢI NAM
Phụ trách
Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở
Điện thoại
0913.475.229
Email
thnam@quangbinh.edu.vn
Lái xe
TRƯƠNG THANH SANG
Phụ trách
Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở
Điện thoại
0947.731.717
Email
ttsang@quangbinh.edu.vn

 

 

[Trở về]