TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng 
Địa chỉ
Số 187, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
vps@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232.3822797
Fax
0232.3820459
Chánh Văn phòng
NGUYỄN VĂN THÔNG
Chuyên môn
Thạc sỹ Toán, Cử nhân Tiếng Anh
Phụ trách
Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở, công tác tổ chức cán bộ; phụ trách công tác tổng hợp; cổng thông tin điện tử và mạng nội bộ cơ quan Sở; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng. Đầu mối phối hợp công tác với HĐGD tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh.
Điện thoại
CQ: 0232.3509669; DĐ:0905.884.885.
Email
nvthong@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
ĐINH THỊ LƯƠNG
Phụ trách
Văn thư, thủ quỹ
Điện thoại
CQ: 0232.3822190; DĐ:0986345485
Email
dtluong@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
 Công tác thi đua - khen thưởng
Điện thoại
DĐ: 0913.094.199
Email
dhphuong@quangbinh.edu.vn
Cán bộ
NGUYỄN VĂN TIẾN
Phụ trách
Công tác hành chính và một số hoạt động của Văn phòng Sở
Điện thoại
DĐ: 0916.597.975
Email
nvtien@quangbinh.edu.vn
Lái xe
TRẦN HẢI NAM
Phụ trách
Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở.
Điện thoại
0913.475.229
Email
thnam@quangbinh.edu.vn
Lái xe
TRƯƠNG THANH SANG
Phụ trách
Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở.
Điện thoại
00947.731.717
Email
ttsang@quangbinh.edu.vn
[Trở về]