TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Tổ chức cán bộ 
Địa chỉ
Số 187 Hữu Nghị - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email
tccb@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3820473
Trưởng phòng
Nguyễn Đình Hải
Chuyên môn
Thạc sỹ Sinh học
Phụ trách
Phụ trách chung hoạt động của Phòng; trực tiếp chỉ đạo đánh giá, xếp loại CBQL; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật CBQL. Công tác tuyển dụng CBGVNV; công tác đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV.
Điện thoại
DĐ: 0983.515.922
Email
ndhai@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
Nguyễn Quốc Huy
Chuyên môn
Cử nhân Tin học, Thạc sĩ QLGD.
Phụ trách
Công tác điều động, bố trí, sử dụng GVNV; công tác thành lập, chia tách, đình chỉ, giải thể các tổ chức.
Điện thoại
DĐ: 0912.457.978
Email
quochuy@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
Nguyễn Thị Hải Diệu
Chuyên môn
Đại học Sư phạm Tiếng Anh, Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Công tác chế độ, chính sách cho CBGVNV; tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành.
Điện thoại
DĐ: 0935.164.555
Email
nguyenthihaidieu@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]