TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Tổ chức cán bộ 
Địa chỉ
Số 187 Hữu Nghị - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email
tccb@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(0232)3820473
Trưởng phòng
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Chuyên môn
Thạc sỹ Sinh học, Cử nhân Luật
Phụ trách
Phụ trách chung hoạt động của Phòng; trực tiếp chỉ đạo đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Ngành và Cơ quan Sở; Tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành;
Điện thoại
DĐ: 0983.515.922
Email
ndhai@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
NGUYẾN ĐẠI TRƯỜNG
Chuyên môn
Thạc sỹ Giáo dục Thể chất
Phụ trách
Trực tiếp tham mưu quản lý, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác: Kế hoạch, biên chế; Quản lý, chỉ đạo việc xây dựng cơ cấu viên chức, vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc; Điều động, bố trí, sử dụng giáo viên, nhân các đơn vị trực thuộc; Chế độ, chính sách: nâng lương, thâm niên nhà giáo chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, hưu trí, thôi việc, tử tuất, các chế độ chính sách khác cho công chức, viên chức Cơ quan Sở và theo phân cấp quản lý; Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; Công tác Đảng trong trường học;
Điện thoại
DĐ: 0916.903.599
Email
daitruong@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên

NGUYỄN THỊ HẢI DIỆU

Chuyên môn
Đại học Sư phạm Tiếng Anh, Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Trực tiếp tham mưu quản lý, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành; Chuyển ngạch, chuyển hạng công chức, viên chức; Cải cách hành chính; Tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành; Quản lý hồ sơ của cán bộ theo phân cấp và các loại hồ sơ khác liên quan đến công tác cán bộ;
Điện thoại
DĐ: 0935.164.555
Email
nguyenthihaidieu@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên

NGUYỄN QUỐC HUY

Chuyên môn
Cử nhân Tin học, Thạc sĩ QLGD.
Phụ trách
Trực tiếp tham mưu quản lý, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác: Tuyển dụng giáo viên, nhân viên; tiếp nhận công chức; hợp đồng lao động ở các đơn vị trực thuộc; Chỉ đạo, hướng dẫn, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm của các đơn vị. Quản lý các phần mềm về tổ chức cán bộ; Thống kê, tổng hợp tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Ngành. Thành lập, chia tách, đình chỉ, giải thể các tổ chức; Quản lý, thực hiện quy trình cho cán bộ, giáo viên đi nước ngoài;
Điện thoại
DĐ: 0912.457.978
Email
quochuy@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]