Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Chính trị, tư tưởng 
Địa chỉ
Số 187, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
phongct-tt@quangbinh.edu.vn
Điện thoại 
0232.3826779
Trưởng phòng
LÊ VIẾT CẢM
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Phụ trách
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng. Trực tiếp tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến đạo đức, lối sống trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Thực hiện công tác pháp chế, hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về giáo dục; Công tác phát triển Đảng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Điện thoại
DĐ: 0916199787
Email
lvcam@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
LÊ THỊ NGỌC BÉ
Chuyên môn
Thạc sĩ Địa lý
Phụ trách
Công tác an ninh, trật tự trường học, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường và giáo dục môi trường; Công tác giáo dục học sinh dân tộc, giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật; Giáo dục kỹ năng sống, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông.
Điện thoại
DĐ: 0913.771.267
Email
ltnbe@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
PHAN AN VŨ
Chuyên môn

Phụ trách
Công tác Đoàn - Đội trường học; Y tế học đường; Nhân đạo, từ thiện, văn hóa - xã hội; Xã hội hóa giáo dục; Các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.
Điện thoại
DĐ: 0913.386.352
Email
phananhvu@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]