TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Giáo dục Mầm non 
Địa chỉ
Số 187, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
mamnon@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052) 3820291
Trưởng phòng
Đặng Thị Hồng Ân
Chuyên môn
ĐHSP Mầm non
Phụ trách
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng GDMN (kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá..), Công tác qui hoạch, kế hoạch phát triển Giáo dục mầm non, qui mô, mạng lưới và việc đa dạng hóa loại hình GDMN.
Điện thoại
DĐ: 0913708488
Email
dthan@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Tuyến
Chuyên môn
ĐHSP Mầm non
Phụ trách
Trực tiếp phụ trách mảng chăm sóc, nuôi dưỡng, Chương giáo dục nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chương trình GDMN, Dự án Plan, Giáo dục bảo vệ môi trường, biển đảo, Công tác tổng hợp, các loại văn bản, báo cáo
Điện thoại
DĐ: 0976.487.463
Email
nttuyen@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
Đặng Thị Chung
Chuyên môn
Đại học
Phụ trách
Chương trình giáo dục trẻ Mẫu giáo, chỉ đạo loại hình trường ngoài công lập, Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, Trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Thành phố Đồng Hới
Điện thoại
DĐ: 0918.612.269
Email
dangthichung@quangbinh.edu.vn

[Trở về]