TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Lê Hồng Phong 
Địa chỉ
Xã Quảng Hòa - Quảng Trạch - Quảng Bình
Email
thpt_so2quangtrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3585207
Website
thptso2quangtrach.qbinh.vn
Hiệu trưởng
TRẦN XUÂN TIẾN
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD
Phụ trách
Quản lí, điều hành mọi hoạt động của nhà trường
Điện thoại
0913796788; 0523587554
Email
tranxuantien@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
LÊ ĐÌNH PHƯƠNG
Chuyên môn
ĐHSP Lý
Phụ trách
Phụ trách CSVC, ANQP, hướng nghiệp dạy nghề
Điện thoại
0915023108
Email
ledinhphuong@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
VÕ THỊ THANH THỦY
Chuyên môn
ĐHSP Hóa
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn, Bồi dưỡng giáo viên; công tác nữ công
Điện thoại
0912417557
Email
thanhthuys2qt@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
HOÀNG NAM THẮNG
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD
Phụ trách
Phụ trách công tác dạy thêm học thêm, thanh tra kiểm tra nội bộ; CNTT, an ninh trường học
Điện thoại
0912503037
Email
thangdia@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]