TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Lê Hồng Phong 
Địa chỉ
Xã Quảng Hòa - Quảng Trạch - Quảng Bình
Email
thpt_so2quangtrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3585207
Website
thptso2quangtrach.qbinh.vn
Hiệu trưởng
TRẦN XUÂN TIẾN
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD
Phụ trách
Quản lí, điều hành mọi hoạt động của nhà trường
Điện thoại
CQ 0232 (3) 587 554; DĐ: 0913796788.
Email
tranxuantien@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
LÊ ĐÌNH PHƯƠNG
Chuyên môn
ĐHSP Lý
Phụ trách
Phụ trách CSVC, ANQP, hướng nghiệp dạy nghề
Điện thoại
0915023108
Email
ledinhphuong@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
VÕ THỊ THANH THỦY
Chuyên môn
ĐHSP Hóa
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn, Bồi dưỡng giáo viên; công tác nữ công
Điện thoại
0912417557
Email
thanhthuys2qt@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
ĐINH XUÂN CẨN
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD
Phụ trách
Phụ trách công tác dạy thêm học thêm, thanh tra kiểm tra nội bộ; CNTT, an ninh trường học
Điện thoại
0948557909
Email
dxcan@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]