TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Địa chỉ
Thị trấn Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình
Email
thpt_so4quangtrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
052.3513748
Hiệu trưởng
Nguyễn Huy Toàn
Chuyên môn
Đại học Toán
Điện thoại
0915387945
Phó Hiệu trưởng
Hoàng Văn Bài
Chuyên môn
ĐHSP Vật lý
Phụ trách
Quản lý chuyên môn, phụ trách công tác thiết bị dạy học, công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Điện thoại
0915830439
Email
hoangbai_s3qt@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Hoàng Thu Hà
Chuyên môn
ĐHSP Sử
Email
hoangha_so4qt@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Phạm Ngọc San
Chuyên môn
Thạc sĩ Địa lý
Điện thoại
0973 156 178
Email
pnsan@quangbinh.edu.vn
[Trở về]