TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Lê Quý Đôn 
Địa chỉ
Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại
052.3.863358
Fax
0523863358
Email
thpt_so1botrach@quangbinh.edu.vn; c3botrach1.soquangbinh@moet.edu.vn
Website
http://thptlequydon-qb-@-edu.vn
Hiệu trưởng
PHẠM HỒNG VIỆT
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD
Phụ trách
Chỉ đạo điều hành chung, quản lý tài chính, tài sản, công tác tổ chức cán bộ, các hội đồng khoa học, thi đua, ký luật
Điện thoại
0948775333
Email
phamhongviet@thpt-so1botrach-quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
LÊ THỊ MƠ
Chuyên môn
Đại học Sư phạm Ngoại ngữ
Phụ trách
Chuyên môn
Điện thoại
0948563680
Email
lethimo@thpt-so1botrach-quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN BÁ CẦM
Chuyên môn
Đại học Sư phạm Hóa
Phụ trách
Cơ sở vật chất, An ninh trật tự, nghề phổ thông
Điện thoại
0915133809
Email
nguyenbacam@thpt-so1botrach-quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
PHAN THỊ LỆ THƯƠNG
Chuyên môn
Thạc sĩ Ngữ văn
Phụ trách
Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, công tác pháp chế, nề nếp học sinh
Điện thoại
0942801868
Email
phanthilethuong@thpt-so1botrach-quangbinh.edu.vn
[Trở về]