TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Hùng Vương 
Địa chỉ
Cự Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình
Email
thpt_so2botrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3862457 - (052)3675234
Website
http://thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn
Hiệu trưởng
ĐINH VĂN HÙNG
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD – ĐHSP Toán
Phụ trách
Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ, tài vụ, thanh tra, giáo dục chính trị tư tưởng, phụ trác khối 12.
Điện thoại
CQ: 02323509490; DĐ: 0912709960
Email
dinhvanhung@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN THỊ PHI PHƯỢNG
Chuyên môn
Thạc sỹ Lý luận Văn học – ĐHSP Ngữ văn
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn
Điện thoại
CQ: 02323504987; DĐ: 0983215046
Email
nguyenthiphiphuong@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
PHẠM NGỌC HƯNG
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD - ĐHSP Sinh học
Phụ trách
Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác lao động, kiểm định chất lượng giáo dục, phụ trách khối 11.
Điện thoại
CQ: 02323504989; DĐ: 0918840559
Email
phamngochung@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]