TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Trần Phú 
Địa chỉ
Thôn 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Email
thpt_so3botrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 866.083
Website
http://thptso3botrach.edu.vn/
Hiệu trưởng
TRẦN NGỌC AN
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Quản lý chung
Điện thoại
CQ: 0232 (3) 866.083; DĐ 0983.730.610
Email
tranngocan@quangbinh.edu.vn
P. Hiệu trưởng
NGUYỄN HỮU DŨNG
Chuyên môn
Thạc sĩ Hóa
Phụ trách
Chuyên môn
Điện thoại
0232.3706.068
Email
nhdungso4bt@quangbinh.edu.vn
P. Hiệu trưởng
NGUYỄN VĂN XẠ
Chuyên môn
Đại học SP Hóa
Phụ trách
Cơ sở vật chất
Điện thoại
0905.455.839
Email
nvxas3bt@quangbinh.edu.vn
[Trở về]