TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Nguyễn Trãi 
Địa chỉ
Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Email
thpt_so4botrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
052.3679.297
Website
http://thptso4botrach.edu.vn/
Hiệu trưởng
Nguyễn Xuân Hải
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD, ĐHSP Toán
Phụ trách
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước đơn vị và ngành toàn bộ hoạt động của nhà trường; trực tiếp phụ trách các mặt công tác: xây dựng biên chế và tổ chức bộ máy của nhà trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
Điện thoại
0523.504.564
Email
nxhaiso4bt@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Phú Hữu
Chuyên môn
ĐHSP Tin học
Phụ trách
Quản lý CSVC, trang thiết bị dạy học; Chuyên môn các tổ Lý - Tin - Kỹ CN và Thể dục - Quốc phòng; Công tác lao động, vệ sinh, y tế học đường, PCCC, công tác ANTT; Các phong trào VH - VN, TDTT; Công tác hướng nghiệp, dạy nghề PT và HĐ NGLL.
Điện thoại
0523.503.068
Email
nphuhuuso4bt@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Hữu Dũng
Chuyên môn
Thạc sĩ Hóa học
Phụ trách
Quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường; chỉ đạo chuyên môn các tổ: Sử - Địa - GDCD, Tổ Văn, Tổ NN, Tổ Hóa - Sinh- Kỹ NN; Công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
Điện thoại
0523.706.068
Email
nhdungso4bt@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Minh Phương
[Trở về]