TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Ngô Quyền 
Địa chỉ
Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình
Email
thptbc_botrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0523.863.090 - 0523.863.372
Website
http://thpt-so5botrach-qb.edu.vn/
Hiệu trưởng
NGUYỄN VĂN THÁI
Chuyên môn
ĐHSP Toán
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
0912.335.966
Email
vanthai59@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN VĂN NHẪN
Chuyên môn
ĐHSP Lịch sử
Phụ trách
Phụ trách Ngoài giờ lên lớp
Điện thoại
0982.863967, 052.3863966
Email
nguyennhan77@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
LÊ THỊ THU HÀ
Chuyên môn
ĐHSP Tiếng Anh, Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn
Điện thoại
0913084353
Email
lethithuha76@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]