TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng GD&ĐT Minh Hóa 
Địa chỉ
Tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại
052.3. 572. 234
Fax

Email
minhhoa@minhhoa.edu.vn
Website
http://minhhoa.edu.vn 
Trưởng phòng
ĐINH THỊ THANH HƯƠNG
Chuyên môn
Đại học Sư phạm Ngữ văn
Phụ trách
Chung, trực tiếp phụ trách: công tác Tổ chức, Cán bộ, Biên chế, xây dựng,đào tạo, bồi dưỡng độingũ, công tác kiểm tra, tuyển sinh, Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Thi đua,khen thưởng, Tài chính, tài sản, Bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cải cách hành chính.
Điện thoại
0523.572.124
Email
thanhhuong@minhhoa.edu.vn
Phó Trưởng phòng
TRẦN MINH THIẾT
Chuyên môn
Đại học sư phạm Toán
Phụ trách
Chuyên môn cấp THCS, phổ cập GD THCS, Công nghệ thông tin, Xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia, Hội đồng bộ môn Ngành, Trung tâm học tập cộng đồng, công tác Chữ thập đỏ trường học, công tác học sinh cấp THCS, cơ sở vật chất trường học, Thư viện, thiết bị trường học, công tác học bổng toàn Ngành. Giữ mối quan hệ phối hợp công tác  với cơ quan, tổ chức đoàn thể về lĩnh vực nội chính.
Điện thoại
052.3.572
Email
minhthiet@minhhoa.edu.vn
Phó Trưởng phòng
LÊ VĂN TUẤN
Chuyên môn
Đại học Sư phạm Tiểu học
Phụ trách
PCGD-CMC toàn ngành, Giáo dục không chính quy, Xây dựng trường học thân thiện, Anh ninh trường học, Giáo dục dân tộc, Chuyên môn GD Tiểu học, công tác học sinh cấp Tiểu học, công tác Thống kê, Kế hoạch toàn ngành.
Điện thoại
0523.573.399
Email
vantuan@minhhoa.edu.vn

 

[Trở về]