TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng GD&ĐT Quảng Trạch 
Địa chỉ
Khu phố 5, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại
 
Fax

Email
pgd_quangtrach@quangbinh.edu.vn
Website

Trưởng phòng
PHAN THANH XUÂN
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Phụ trách
Chung.
Điện thoại
0912513011
Email
ptxuan_qt@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
DƯƠNG NGỌC TÚ
Chuyên môn
Thạc sĩ Lịch sử
Phụ trách
Phụ trách cấp học Tiểu học
Điện thoại
0947 143 369
Email
dntu_qt@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
TRẦN HIẾU NGHĨA
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Phụ trách
Phụ trách cấp học THCS
Điện thoại
0915 520 505
Email
hieunghiatranqb@gmail.com
Phó Trưởng phòng
NGUYỄN THỊ BÌNH
Chuyên môn
Cử nhân Sư phạm Mầm non
Phụ trách
Cấp học Mầm non.
Điện thoại
0836684079
Email
ntbinh_qt@quangbinh.edu.vn

 

 

[Trở về]