TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng GD&ĐT Bố Trạch 
Địa chỉ
Tiểu khu 2, thị Trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Email
pgd_botrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3)822.150
Website
http://botrach.edu.vn/
Trưởng phòng
NGUYỄN MINH NGỌC
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Phụ trách
Chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành: Công tác Chính trị tư tưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính;Thanh tra; Pháp chế, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Đối ngoại, Xã hội hóa giáo dục, khuyến học;
Điện thoại
0941.598.598
Email
nguyenminhngocpgdbt@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
VÕ ĐÌNH VANG
Chuyên môn
Đại học Ngữ văn
Phụ trách
Công tác Giáo dục Trung học cơ sở, Thanh tra; Pháp chế; Phổ cập giáo dục THCS; Giáo dục QP - AN, Giáo dục thể chất, An toàn giao thông.
Điện thoại
0912.709.657
Email
vodinhvangpgdbt@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
PHAN THỊ TUYẾT
Chuyên môn
ĐHSP Tiểu học
Phụ trách
Công tác Giáo dục TH; Phổ cập Giáo dục TH; Vì sự tiến bộ phụ nữ; Y tế học đường, Giáo dục dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chữ thập đỏ, Từ thiện, Nhân đạo, VHXH; Giáo dục hoà nhập và trẻ khuyết tật;Phòng chống tệ nạn XH.
Điện thoại
0914.749.818
Email
phanthituyetpgdbt@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
VÕ HẢI QUÂN
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Phụ trách
Công tác Giáo dục Mâm Non; Phổ cập giáo dục Mầm Non 5 tuổi; Công tác quản lý đội ngũ, chế độ chính sách.
Điện thoại
0911.367.929
Email
vohaiquanpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

 

[Trở về]