TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng GD&ĐT Tp Đồng Hới 
Địa chỉ
Số 10, đường Mẹ Suốt, phường Hải Đình, TP Đồng Hới - Quảng Bình
Email
pgd_donghoi@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3822497
Fax
(052)3821036
Website
http://donghoi.edu.vn
Trưởng phòng
Trần Thị Sáu
Chuyên môn
ĐHSP Tiểu học
Phụ trách
Lãnh đạo, quản lý toàn bộ hoạt động của ngành giáo dục Thành phố Đồng Hới
Điện thoại
052.827960
Email
tranthisau@donghoi.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thanh Hải
Chuyên môn
ĐHSP Toán
Phụ trách
Quản lý các hoạt động cấp học THCS, GDTX, GDCN, Thanh tra, Pháp chế.
Điện thoại
0912550065
Email
nguyenthanhhai@donghoi.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Đinh Bá Quang
Chuyên môn
ĐHSP
Phụ trách
Quản lý các hoạt động cấp học TH, GDNGLL, CNTT, PCGD.
Điện thoại
0915946041
Email
dinhbaquang@donghoi.edu.vn
[Trở về]