TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng GD&ĐT Lệ Thủy 
Địa chỉ
36, Nguyễn Văn Trỗi, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
Điện thoại
0232 (3)882.625
Email
pgd_lethuy@quangbinh.edu.vn
Website
http://www.lethuy.edu.vn
Trưởng phòng
NGUYỄN VĂN VỮNG
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, tài chính, kế hoạch, CSVC, TCCB, thanh tra, tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật; Phụ trách giáo dục dân tộc, công tác cải cách hành chính; Phụ trách công nghệ thông tin toàn ngành.
Điện thoại
CQ: 0232 (3)883.107; DĐ: 0919.981.978
Email
nguyenvanvung@lethuy.edu.vn
Phó Trưởng phòng
LÊ NGỌC THÀNH
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán học
Phụ trách
Phụ trách Tổ chức cán bộ, chuyên môn cấp THCS, Công nghệ thông tin toàn ngành, công tác Thư viện - Thiết bị, Phổ cấp giáo dục - xóa mù chữ, công tác đào tạo - bồi dưỡng. Đầu mối tham mưu tập hợp báo cáo tình hình quy hoạch trường học, xây dựng CSVC toàn ngành.
Điện thoại
CĐ: 0232 (3)883.251 DĐ: 0917.666.508
Email
lengocthanh@lethuy.edu.vn
Phó Trưởng phòng
VÕ THỊ TƯỜNG VY
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Nội chính cơ quan. Công tác thi đua - khen thưởng toàn ngành, Phụ trách chuyên môn cấp học Tiểu học, Mầm non, phụ trách các lĩnh vực liên quan đến cấp học Tiểu học, Mầm non; An toàn trường học, Công tác ngoài giờ lên lớp, phối kết hợp với các phòng ban liên quan.
Điện thoại
CQ: 0232 (3)962.647; DĐ 0918.896.036
Email
tuongvy@lethuy.edu.vn

 

[Trở về]