TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng GD&ĐT Lệ Thủy 
Địa chỉ
36, Nguyễn Văn Trỗi, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
Điện thoại
0232 (3)882.625
Email
pgd_lethuy@quangbinh.edu.vn
Website
http://www.lethuy.edu.vn
Trưởng phòng
VÕ VĨNH HÀO
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Phụ trách
Phụ trách chung lĩnh vực GD&ĐT Lệ Thủy, trực tiếp phụ trách Quy chế dân chủ, Tài chính, TCCB, Thanh tra, Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Phụ trách giáo dục dân tộc, Công tác cải cách hành chính.

Điện thoại
CĐ: 0232 (3)882.698 DĐ: 0917.891.258
Email
vovinhhao@lethuy.edu.vn
Phó Trưởng phòng
LÊ NGỌC THÀNH
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán học
Phụ trách
Nội chính cơ quan, Tổ chức cán bộ, Công nghệ thông tin toàn ngành, Phổ cấp giáo dục - xóa mù chữ, Công tác đào tạo - bồi dưỡng.
Điện thoại
CĐ: 0232 (3)883.251 DĐ: 0917.666.508
Email
lengocthanhqb@gmail.com.vn
Phó Trưởng phòng
NGUYỄN VĂN VỮNG
Chuyên môn
Đại học Tin học
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn cấp học Tiểu học và THCS, phụ trách các lĩnh vực liên quan đến cấp học Tiểu học và THCS; Hội khỏe phù đổng toàn ngành; Tổng hợp hình hình cơ sở vật chất toàn ngành.
Điện thoại
CQ: 0232 (3)883.107; DĐ: 0919.981.978
Email
nguyenvanvung@lethuy.edu.vn
Phó Trưởng phòng
VÕ THỊ TƯỜNG VY
Chuyên môn
ĐHSP Giáo dục Tiểu học
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn cấp học Mầm non, phụ trách các lĩnh vực liên quan đến cấp học mầm non; An toàn trường học, Công tác ngoài giờ lên lớp, Phối kết hợp vwois các phòng ban liên quan.
Điện thoại
CQ: 0232 (3)962.647; DĐ 0918.896.036
Email
vothituongvy@lethuy.edu.vn

 

[Trở về]