TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Phan Đình Phùng 
Địa chỉ
Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình
Email
thptbc_donghoi@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3836713
Website
http://thptphandinhphung.edu.vn/
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Hải Yến
Chuyên môn
ĐHSP Văn
Phụ trách
Quản lý trường học
Điện thoại
097 2711555
Email
nguyenthihaiyen_ddt@quangbinh.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Phạm Thị Thúy Tâm
Chuyên môn

Phụ trách

Điện thoại

Email

Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Ngọc Bá
Chuyên môn
ĐHSP Văn
Phụ trách
Phụ trách công tác dạy và học, công tác giáo vụ, hồ sơ chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn.
Điện thoại
052-3836784
Email

Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn

Phụ trách

Điện thoại

Email


 

[Trở về]