Bản in     Gởi bài viết  
THPT Quảng Ninh 
Địa chỉ
Xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Email
thpt_quangninh@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
02323.936.223
Website
http://thptquangninh.edu.vn/
Hiệu trưởng
LÊ TRUNG THÔNG
Chuyên môn
ĐHSP Địa Lý
Phụ trách
Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường theo đúng chức năng, thẩm quyền; Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua , khen thưởng, kỷ luật; công tác kế hoạch - tài chính và chủ tài khoản của đơn vị.
Điện thoại
CQ: 0232 (3)935.395; DĐ: 0935.872.298
Email
ltthong@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
TRẦN NGỌC CHƯƠNG
Chuyên môn
ThS QLGD, Cử nhân Anh
Phụ trách
Quản lý công tác chuyên môn và một số nhiệm vụ khác.
Điện thoại
CQ: 0232 (3)936223; DĐ: 0983.150.223;
Email
tnchuong@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
TRẦN THỊ THÁI
Chuyên môn
ĐHSP Ngữ Văn, ThS QLGD.
Phụ trách
Hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác an ninh trường học: công tác giáo dục và phổ biến pháp luật;  Công tác Khảo thí - Kiểm định chất lượng và một số nhiệm vụ khác.
Điện thoại
CQ: 0232 (3)936.223; DĐ: 0982.936.102.
Email
thaituan.qn.qb@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
HÀ VĂN QUÝ
Chuyên môn
ThS Toán học
Phụ trách
Công tác quản lý cơ sở vật chất - vệ sinh lao động; Công tác Công nghệ thông tin; công tác bồi dưỡng thường xuyên; công tác phòng cháy chữa cháy và một số nhiệm vụ khác..
Điện thoại
CQ: 0232 (3)936.223; DĐ: 0914.544.108
Email
hvquy@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]