TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Ninh Châu 
Địa chỉ
Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Email
thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
052.3872284
Website
http://thptninhchau.edu.vn
Hiệu trưởng
Nguyễn Đại Á
Chuyên môn
ĐHSP Sinh
Phụ trách
Quản lý nhà trường.
Điện thoại
052.3873412
Email
nguyendaia_nc@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Từ Xuân Hoá
Chuyên môn
SP Toán
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn.
Điện thoại
0914331200
Email
xuanhoa_nc@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Lê Thị Thanh Thủy
Chuyên môn
SP Văn
Phụ trách
Phụ trách lao động, GDHN, nghề, HĐNGLL
Điện thoại
0905166377
Email
lethithanhthuy_nc@quangbinh.edu.vn
[Trở về]