TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 
Địa chỉ
Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại
0523.936.800
Email
thpt_nguyenhuucanh@quangbinh.edu.vn
Website
http://thpt_nguyenhuucanhqb.edu.vn
Hiệu trưởng
NGUYỄN THỊ KIM OANH
Chuyên môn
Thạc sĩ Ngữ văn
Phụ trách
Chịu trách nhiệm chung và quản lý toàn bộ mọi hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các mặt: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác kế hoạch tài chính; Công tác tổ chức và cán bộ; Công tác khen thưởng, kỷ luật.
Điện thoại
CQ: 0523.935.395. DĐ: 0983.579.993
Email
ntkoanh@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN MẬU THÀNH
Chuyên môn
ĐH Sư phạm Tiếng Anh
Phụ trách
Quản lý, chỉ đạo và chịu trách nhiệm các mặt: Phụ trách chuyên môn, dạy nghề phổ thông, làm và sử dụng TBĐDDH; Công tác thanh tra - kiểm tra nội bộ trường học.
Điện thoại
0915.801.320
Email
nguyenmauthanh@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
HỒ VIẾT CƯỜNG
Chuyên môn
Đại học sư phạm Ngữ Văn
Phụ trách
Quản lý, chỉ đạo và chịu trách nhiệm các mặt: Hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp nghề phổ thông, lao động, vệ sinh môi trường; Công tác trật tự AN trường học; ATGT; PCCC; Phòng chống bão lụt; Công tác bảo quản, sử dụng CSVC;
Điện thoại
0974740778
Email
hvcuong@quangbinh.edu.vn
[Trở về]