TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Nguyễn Chí Thanh 
Địa chỉ
Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnhQuảng Bình
Email
thpt_nguyenchithanh@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
052.3882296
Website
http://thptnguyenchithanh.edu.vn
Hiệu trưởng
NGUYỄN THANH SƠN
Chuyên môn
ĐHSP Tin
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
052.3965418
Email
nguyenthanhson@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
CÁI CÔNG THỤC
Chuyên môn
Đại học sư phạm Toán-Tin, Đại học Tiếng Anh, Thạc sĩ QLGD  
Phụ trách

Khảo thí và kiểm định chất lượng, An ninh trường học, lao động, công đoàn. Phụ trách các tổ: Toán, tổ Văn phòng, tổ TD- GDQP

Điện thoại
0935347789
  
Email
caicongthuc@gmail.com  
 
Phó Hiệu trưởng
TRƯƠNG DƯ HOÀI
Chuyên môn
Thạc sĩ Ngữ văn
Phụ trách
Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, giáo dục pháp luật, các hội thi; công tác thi đua khen thưởng, giáo dục dạy nghề, Hướng nghiệp, HĐNGLL.

Phụ trách các tổ: Văn, Sử-Địa, Ngoại ngữ.

Điện thoại
  
Email
truongduhoai@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
BÙI NGỌC TÚ
Chuyên môn
Thạc sĩ Vật lý
Phụ trách
Công tác dạy học, công tác thông tin, thư viện, thiết bị; công tác dạy thêm, học thêm.

Phụ trách các tổ: Lý - CN, Sinh- CN, Hóa.

Điện thoại
0976479256
Email
buingoctu@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]