TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Nguyễn Chí Thanh 
Địa chỉ
Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnhQuảng Bình
Email
thpt_nguyenchithanh@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
052.3882296
Website
http://thptnguyenchithanh.edu.vn
Hiệu trưởng
NGUYỄN THANH SƠN
Chuyên môn
ĐHSP Tin
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
052.3965418
Email
nguyenthanhson@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
CÁI CÔNG THỤC
Chuyên môn
Đại học sư phạm Toán-Tin, Đại học Tiếng Anh, Thạc sĩ QLGD  
Phụ trách

Khảo thí và kiểm định chất lượng, An ninh trường học, lao động, công đoàn. Phụ trách các tổ: Toán, tổ Văn phòng, tổ TD- GDQP

Điện thoại
0935347789
  
Email
caicongthuc@gmail.com  
 
Phó Hiệu trưởng
TRƯƠNG DƯ HOÀI
Chuyên môn
Thạc sĩ Ngữ văn
Phụ trách
Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, giáo dục pháp luật, các hội thi; công tác thi đua khen thưởng, giáo dục dạy nghề, Hướng nghiệp, HĐNGLL.

Phụ trách các tổ: Văn, Sử-Địa, Ngoại ngữ.

Điện thoại
  
Email
truongduhoai@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
BÙI NGỌC TÚ
Chuyên môn
Thạc sĩ Vật lý
Phụ trách
Công tác dạy học, công tác thông tin, thư viện, thiết bị; công tác dạy thêm, học thêm.

Phụ trách các tổ: Lý - CN, Sinh- CN, Hóa.

Điện thoại
0976479256
Email
buingoctu@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]