TỔ CHỨC
Bảy mươi năm vì sự nghiệp "trồng người" 
(QBĐT)- Trường trung học Hoàng Hoa Thám ra đời vào năm 1949, là một trong hai trường trung học đầu tiên của tỉnh Quảng Bình lúc bấy giờ. Trong suốt quá trình phát triển, trường hai lần đổi tên, đến...
Xem tiếp
THPT Hoàng Hoa Thám 
Xem tiếp