TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Đào Duy Từ 
Địa chỉ
Phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Email
thpt_daoduytu@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 820.750
Website
http://www.thpt-daoduytu-qb.edu.vn.
Hiệu trưởng
DƯƠNG VĂN TRAI
Chuyên môn
Thạc sĩ Lịch Sử.
Phụ trách
Quản lý, điều hành chung.
Điện thoại
0988.481.162
Email
duongvantrai_ddt@quangbinh.edu.vn.
Phó Hiệu trưởng
PHẠM THỊ THÚY TÂM
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Tiếng Anh
Phụ trách
Các hoạt động NGLL các tổ chức đoàn thể và các hoạt động XH, các cuộc thi VN, TDTT; Công tác bồi dưỡng GV, trường chuẩn Quốc gia; Công tác Pháp chế; Công tác bình đẳng giới…
Điện thoại
0945.939.949
Email
phamthithuytam_ddt@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Chuyên môn
Phụ trách

Điện thoại

Email

 

 

[Trở về]