TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 
Địa chỉ
TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Email
thpt_dantocnoitruqb@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 822.005
Hiệu trưởng
TRẦN ĐỨC TÀI
Chuyên môn
Vật Lý
Phụ trách
Quản lý chung, chỉ đạo nhà trường
Điện thoại
0905299858
Email
tranductai.nt@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
ĐOÀN THỊ SÂM
Chuyên môn
Lịch sử
Phụ trách
Lao động, nhà ăn học sinh
Điện thoại
0948467066
Email
doanthisam.nt@quangbinh.edu.vn
 
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN THỊ THANH TÂM
Chuyên môn
Toán
Phụ trách
Chuyên môn, công đoàn
Điện thoại
0916442951
Email
nguyenthithanhtam.nt@quangbinh.edu.vn
 
Phó Hiệu trưởng
HỒ THỊ HẬU
Chuyên môn
Tiếng Anh
Phụ trách
Khu nội trú, an ninh trường học
Điện thoại
0919455246
Email
hothihau.nt@quangbinh.edu.vn
 

 

[Trở về]