TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Dân tộc nội trú Tỉnh 
Địa chỉ
TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Email
thpt_dantocnoitruqb@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 822.005
Hiệu trưởng
TRẦN ĐỨC TÀI
Chuyên môn
Vật Lý
Phụ trách
Quản lý chung, chỉ đạo nhà trường
Điện thoại
0935341916
Email

Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn

Phụ trách

Điện thoại

Email

 
Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn

Phụ trách

Điện thoại

Email

 
Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn

Phụ trách

Điện thoại

Email

 

 

[Trở về]