TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THCS&THPT Bắc Sơn 
Địa chỉ
Thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email
pt2-3_bacson@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 690 410
Website
http://bacsonqb.edu.vn
Hiệu trưởng
NGUYỄN MINH ĐỨC
Chuyên môn
Thạc sĩ Lịch sử
Phụ trách
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Công tác chính trị và tư tưởng; kế hoạch; tổ chức và cán bộ; tài vụ, tài sản; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, kiểm tra; đánh giá, xếp loại CBQL, nhân viên trường học; xã hội hóa giáo dục; Hoạt động khuyến học, khuyến tài;
Chủ tài khoản nhà trường và chủ đầu tư các dự án về xây dựng CSVC, trang thiết bị dạy học theo thẩm quyền;
Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học, Hội đồng tuyển sinh và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường và pháp luật của nhà nước;
Dạy Sử lớp 12.4; Phụ trách tổ: Sử-Địa-CD và Văn phòng; Sinh hoạt hành chính tại tổ Văn phòng.
Điện thoại
0945463376
Email
nguyenminhduc_bs@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
HỒ CHÍ LINH
Chuyên môn
Cử nhân Toán
Phụ trách
Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Phụ trách chuyên môn, ký duyệt các hồ sơ chuyên môn, quản lý học bạ, sổ điểm và các sổ sách chuyên môn; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; Chỉ đạo dạy học trên lớp của giáo viên và học sinh; 
Công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề; dạy thêm, học thêm, ôn thi, phụ đạo;
Dạy Toán lớp 12.1; Phụ trách khối THPT và các Tổ Toán, Hóa-Sinh-KTNN; Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Toán.
Điện thoại
0917412758
Email
hochilinh_bs@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
TRẦN VĂN MINH
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Phụ trách cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh;
Công tác phổ cập giáo dục THCS; bồi dưỡng giáo viên; thanh tra, pháp chế, kiểm tra nội bộ trường học, giáo dục pháp luật; xây dựng Thư viện tiên tiến, quản lý thiết bị dạy học;
Dạy Anh 01 lớp 12.2; Phụ trách khối THCS và các tổ Văn, tổ Anh; Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Anh.
Điện thoại
0945475715
Email
tranvanminh_bs@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN THANH HẢI
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán
Phụ trách
Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Phụ trách an ninh trường học, công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh; Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp; Chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi;
Tổ chức các cuộc thi; Công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng; công nghệ thông tin, chỉ đạo phòng tin học và website trường;
Công tác tình nguyện, y tế, chữ thập đỏ, khuyến học; tự vệ trưởng cơ quan;
Dạy Toán 02 lớp 11; Phụ trách tổ Tin-Lý-KTCN và Tổ TD-QP-Âm nhạc-Mĩ thuật; Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Toán.
Điện thoại
0914666442
Email
nguyenthanhhai_bs@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]