TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THCS&THPT Bắc Sơn 
Địa chỉ
Thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email
pt2-3_bacson@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3)690410
Website
http://bacsonqb.edu.vn
Hiệu trưởng
NGUYỄN MINH ĐỨC
Chuyên môn
Thạc sĩ Lịch sử
Phụ trách
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác chính trị và tư tưởng; Công tác tổ chức và cán bộ; Công tác kế hoạch, tài vụ, tài sản; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đánh giá, xếp loại CBQL, nhân viên trường học; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác xã hội hóa giáo dục; Hoạt động khuyến học, khuyến tài; Chủ tài khoản nhà trường và chủ đầu tư các dự án về xây dựng CSVC, trang thiết bị dạy học theo thẩm quyền;
Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học, Hội đồng tuyển sinh và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường và pháp luật của nhà nước;
Dạy Sử lớp 12.2 (2 tiết/tuần); Phụ trách tổ: Sử-Địa-GDCD và Văn phòng; Sinh hoạt hành chính tại tổ Văn phòng.
Điện thoại
0945463376
Email
nguyenminhduc_bs@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
ĐINH VĂN PHƯỢNG
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán
Phụ trách
Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền.
Phụ trách chuyên môn, ký duyệt các hồ sơ chuyên môn, quản lý học bạ, sổ điểm và các sổ sách chuyên môn; Chỉ đạo dạy học trên lớp của giáo viên và học sinh; Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; dạy thêm, học thêm, ôn thi, phụ đạo; giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề;
Dạy Toán lớp 11.1 (4 tiết/ tuần); Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng giao; Phụ trách khối THPT và các Tổ Toán, Lý - Tin - công nghệ; Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Toán.
Điện thoại
0948989997
Email
dinhvanphuong_bs@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
TRẦN VĂN MINH
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền.
Phụ trách cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh, giáo dục pháp luật; Công tác phổ cập giáo dục THCS; bồi dưỡng giáo viên; kiểm tra nội bộ trường học; xây dựng Thư viện tiên tiến; y tế, khuyến học.
Dạy Anh lớp 12.3 (4 tiết/tuần); Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng giao; Phụ trách khối THCS và các tổ Văn, tổ Anh; Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Anh.
Điện thoại
0945475715
Email
tranvanminh_bs@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN THANH HẢI
Chuyên môn
Cử nhân Toán-Tin
Phụ trách
Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của trường được Hiệu trưởng ủy quyền.
Phụ trách an ninh trường học, công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; Công tác học sinh, y tế trường học; giáo dục ngoài giờ lên lớp; giáo dục thể chất, thẩm mỹ, quốc phòng; tự đánh giá và kiểm định chất lượng; công nghệ thông tin, chỉ đạo phòng tin học và website trường; Theo dõi và chỉ đạo công tác thiết bị dạy học;
Chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Công tác tình nguyện và chữ thập đỏ;
Dạy Toán lớp 12.1 (4 tiết/ tuần); Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng giao; Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Toán; Phụ trách tổ Sinh-Hóa-NN và Tổ TD-QP-Nhạc-Họa.
Điện thoại
0914666442
Email
nguyenthanhhai_bs@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]