TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THCS&THPT Hóa Tiến 
Địa chỉ
Thôn Tân Tiến - Xã Hóa Tiến - Huyện Minh Hóa - Tỉnh Quảng Bình.
Email
pt2-3_hoatien@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (6)511.599
Website
www.thcsvathpthoatien.quangbinh.edu.vn
Hiệu trưởng
HOÀNG VĂN HẢI
Chuyên môn
Cử nhân Sư phạm Anh văn - Nga văn; Thạc sỹ Quản lý giáo dục.
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn, cơ sở vật chất, phổ cập giáo dục – chống mù chữ…
Điện thoại
0988.983.070
Email
hoangvanhai@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
ĐINH XUÂN THỌ
Chuyên môn
Cử nhân Sư phạm Sinh học - Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Phụ trách
Công tác chuyên môn; Phổ cập GD-CMC; Khảo thí và kiểm định chất lượng GD…
Điện thoại
0963.845.859
Email
dinhxuantho@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
ĐINH ANH ĐÀO
Chuyên môn
Cử nhân Sư phạm Anh văn
Phụ trách
Hoạt động ngoài giờ lên lớp; An ninh trật tự trường học; Lao động – CSVC; Y tế học đường; Quản lý học sinh dân tộc bán trú…
Điện thoại
0985.530.753
Email
dinhanhdao@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
ĐINH BÌNH DƯƠNG
Chuyên môn
Cử nhân Sư phạm Toán học
Phụ trách
Bồi dưỡng thường xuyên; Nghiên cứu KHSP ứng dụng; Hoạt động đánh giá ngoài…
Điện thoại
0912.984.778
Email
dinhbinhduong@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]