TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THCS&THPT Trung Hoá 
Địa chỉ
Trung Hoá - Minh Hoá - Quảng Bình
Email
pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3572002
Website
http://thpttrunghoa.edu.vn/
Hiệu trưởng
Cao Thanh Ninh
Chuyên môn
ĐHSP Ngữ Văn
Phụ trách
Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động trong nhà trường, trực tiếp phụ trách Tổ ngữ văn, Tổ thể dục, Tổ ngoại ngữ, Khối 12.
Điện thoại
0912944334
Email
caothanhninh_mh@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Đông
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD, ĐHSP Địa Lý
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn.
Điện thoại
0906511818
Email
nguyenvandong_trunghoa@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Đinh Phan Thủy Yến
Chuyên môn
Thạc sĩ Lịch sử.
Phụ trách
Thi đua, lao động, HĐNGLL, HĐHN
Điện thoại
0983901802
Email
dinhphanthuyyen_trunghoa@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Cao Hồng Định
Chuyên môn
ĐHSP Toán
[Trở về]