TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THCS&THPT Việt Trung 
Địa chỉ
Tiểu khu 3, Thị trấn Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
Email
pt2-3_viettrung@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
052.3796012; 052.3796346
Website
http://ptviettrungquangbinh.edu.vn/
Hiệu trưởng
Lê Văn Hà
Chuyên môn
ĐHSP Toán - Thạc sỹ quản lý giáo dục
Phụ trách
Trực tiếp chỉ đạo dạy-học khối THCS; XD, tu sửa CSVC; CT Bảo vệ, Tự vệ, GD HN-DN; kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên tổ Toán, Lý-Tin-CN, Sử-Địa-GDCD.
Điện thoại
0982792599
Email
halevan379@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Hoàng Thị Tuyết Nhung
Chuyên môn
ĐHSP Ngữ Văn
Phụ trách
Trực tiếp chỉ đạo dạy-học khối THPT; công tác KT&KĐCLGD,bồi dưỡng giáo viên, GD NGLL, phổ cập giáo dục, thư viện trường học; kiểm tra đánh giá đánh giá xếp loại giáo viên tổ Văn, TD-Nhạc-Họa.
Điện thoại
0982357192
Email
hoangnhungvt@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Trần Chí Chương
Chuyên môn
Th.s Tiếng Anh
Phó Hiệu trưởng
Đinh Tiên Hoàng
[Trở về]