TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THCS&THPT Chu Văn An 
Địa chỉ
Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình
Website
http://trunghocchuvanan.edu.vn/
Chủ tịch Hội đồng trường
Đặng Thị Trà
Chuyên môn
Thạc sỹ Giáo dục tiểu học
Phụ trách
Thay mặt Nhà đầu tư quản lý Nhà trường, công tác giảng dạy môn Kỹ năng sống cho học sinh.
Điện thoại
0978.834.743
Email
thanhtracva@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Mai Thị Tuyết
Chuyên môn
ĐHSP Toán, Ths QLGD
Phụ trách
Toàn bộ hoạt động chuyên môn của Nhà trường
Điện thoại
0913.215.869
Email
mttuyetcva@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Xuân Lan
Chuyên môn
Cử nhân sư phạm Sinh
Phụ trách
Công đoàn; công tác giáo vụ; công tác chủ nhiệm và quản lý, chăm sóc học sinh; hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác thi đua.
Điện thoại
01649.456.059
Email
xuanlancva@gmail.com
[Trở về]