TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Minh Hóa 
Địa chỉ
TK9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email
thpt_minhhoa@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 572.798
Website
http://thptminhhoa.edu.vn
Hiệu trưởng
TRẦN VĂN ĐỒNG
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD, ĐHSP Lý, CN Tin học
Phụ trách
Phụ trách chung tất cả các lĩnh vực, hoạt động của nhà trường.
Điện thoại
0912747651
Email
tranvandong_trunghoa@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
ĐINH THỊ HỒNG SÂM
Chuyên môn
ĐHSP Lịch Sử
Phụ trách
Công tác chuyên môn, trực tiếp phụ trách Tổ Sử-Địa-GDCD, Tổ hành chính, Khối 10.
Điện thoại
0912 673 442
Email
dinhthihongsam_mh@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
ĐINH THỊ THANH TÂM
Chuyên môn
ĐHSP Ngoại Ngữ
Phụ trách
Công đoàn; Thi đua khen thưởng; Đánh giá ngoài; Nghề phổ thông; Tổ Ngoại Ngữ
Điện thoại
0912567115
Email
dinhthithanhtam_mh@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN THÀNH VINH
Chuyên môn
ĐHSP Sinh - KTNN
Phụ trách
Đoàn TN; Khoa học kỹ thuật; Cơ sở vật chất; Tổ Hóa - Sinh - KTNN
Điện thoại
0974740372
Email
nguyenthanhvinh_mh@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]