TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Lê Lợi 
Địa chỉ
Xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Email
thpt_so5quangtrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 586.742
Website
http://thptso5quangtrach.edu.vn/
Hiệu trưởng
NGUYỄN QUỐC THÀNH
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Quản lí, điều hành mọi hoạt động của nhà trường
Điện thoại
0912 637 966
Email
Phó Hiệu trưởng
ĐINH XUÂN CẨN
Chuyên môn
ĐHSP Địa
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn các tổ KHXH
Điện thoại
0948 557 909
Email
Phó Hiệu trưởng
TRẦN TIẾN DŨNG
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD, ĐHSP Toán
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn các tổ KHXH
Điện thoại
091258174
Email

 

[Trở về]