TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm GD-DN Minh Hoá 
Địa chỉ
TK1 - Thị trấn Quy Đạt - Minh Hoá - Quảng Bình
Email
gddnminhhoa@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3572392
Giám đốc
Nguyễn Hữu Thọ
Chuyên môn
Đại học Sư phạm Toán
Phụ trách
Công tác BT THPT
Điện thoại
(052)3572392 - 0915388480
Phó Giám đốc
Cao Minh Đức
Chuyên môn
Đại học sư phạm Hóa
[Trở về]