TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm GD-DN Ba Đồn 
Địa chỉ
Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
Email
gddnbadon@quangbinh.edu.vn
Điện thoại

Giám đốc
Chuyên môn
Phụ trách
Điện thoại
Email
Phó Giám đốc
[Trở về]