TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Tuyên Hóa 
Địa chỉ
Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email
thpt_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 684.019 - 023 (3) 684.639
Website
http://www.thpt-tuyenhoa-quangbinh.edu.vn/
Hiệu trưởng
 LÊ ANH TUẤN
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
DĐ: 0905073098
Email

Phó Hiệu trưởng
HỒ CHÍ LINH
Chuyên môn
ĐHSP Toán
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn.
Điện thoại
0917412758
Phó Hiệu trưởng
PHAN THỊ THƯƠNG
Chuyên môn
Cử nhân Văn
Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN XUÂN HOÀI
Chuyên môn
ĐHSP Sử
Phụ trách
Chuyên môn
Điện thoại
DĐ: 0979.457.188
Email
hoaisuletruc@gmail.com

 

[Trở về]