TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Phan Bội Châu 
Địa chỉ
Xã Phong Hoá - huyện Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email
thpt_phanboichau@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3670083
Fax
(052)3671845
Website
http://phanboichauquangbinh.edu.vn
Hiệu trưởng
Nguyễn Xuân Hoàng
Chuyên môn
ĐHSP Toán, Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Quản lý chung, chủ tài khoản
Điện thoại
CQ: ; DĐ: 0916.108.777
Email

Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thế Hùng
Chuyên môn
Th.S Văn
Phụ trách
Phụ trách quản lý Ban KHXH; Hoạt động GDNGLL; An toàn trật tự trường học; Công tác XHHGD,khuyến học, xây dựng trường học thân thiện
Điện thoại
0985551176
Email
nguyenthehung_pbc@quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn

Phụ trách

Điện thoại

Email

 
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Quốc Khánh
Chuyên môn
Cử nhân Toán
Điện thoại
DĐ: 0942.063.557

 

[Trở về]