Bản nâng cấp phần mềm PEMIS (EMIS 4.0.1) 
 Các đơn vị tải bản nâng cấp phần mềm PEMIS tại đây

Bộ cài PEMIS (Đã chuẩn hóa danh mục Trường) http://www.mediafire.com/download/a9b4yav1ad45hr9/BocaiPEMIS_201404.rar

 

Tải tập tin đính kèm