THPT Lê Lợi 
Địa chỉ
Xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Email
thpt_so5quangtrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 586.742
Website
http://thptleloiqb.edu.vn
Hiệu trưởng
NGUYỄN QUỐC THÀNH
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Quản lí, điều hành mọi hoạt động của nhà trường
Điện thoại
0912 637 966
Email
 
Phó Hiệu trưởng
TRẦN TIẾN DŨNG
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD.
Phụ trách
Trưởng ban chuyên môn - Trực tiếp phụ trách các tổ Toán - Tin; Lý - KCN
Điện thoại
091258174
Email
trantiendung@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
HOÀN NAM THẮNG
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Trưởng ban CSVC- Trức tiếp phụ trách các tổ Văn; Sử-Địa-GDCD; Ngoại ngữ
Điện thoại
0912503037
Email
thangdia@quangbinh.edu.vn