Ngành Giáo dục-Đào tạo: Tích cực hưởng ứng phong trào "Ngày toàn dân thu gom rác thải" 
(QBĐT) - Ngày 11-8, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) và các đơn vị trường học đã tích cực ra quân thu gom rác thải, làm vệ sinh phong quang khuôn viên cơ quan, xung quanh trường học, nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào "Ngày toàn dân thu gom rác thải" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chi tiết xem tại đây.