TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Bản cập nhật V.EMIS 1.2.2 (ngày 10-12-2012) 
 Các đơn vị trường học vào đây để tải phiển bản cập nhật V.EMIS 1.2.2 mới nhất
 Bản cập nhật V.EMIS 1.2.2

Viện CNTT chuyển bản update mới.

Vậy Kính chuyển các đồng chí phụ trách thuộc các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc chuyển tiếp cho các số đơn vị triển khai tốt hệ thống này để cùng update

Trân trọng! 
Trong bộ update lần này đã khắc phục cơ bản các vấn đề sau
 
VEMIS_Student
 • Cho phép xóa việc nhập nhầm ngày nghỉ học của học sinh phục vụ việc điểm danh (Del/BkSpace). Trước đây chỉ cho phép đổi từ không phép <-> có phép chứ không cho xóa    ngày nghỉ
 • Tích hợp thông tin nhà trường vào tệp XML khi xuất lên cấp trên (phục vụ việc cập nhật danh mục trường tại cấp Phòng/Sở khi đọc vào bởi BDEMIS_Student)
 • Hiển thị học sinh và môn miễn giảm/môn khuyến khích theo cả năm
 • Cho phép xóa hoàn toàn một học sinh khỏi CSDL nếu bị xóa trong danh sách hồ sơ học sinh
 • Sửa một số nhãn hiển thị trên form hồ sơ học sinh cho phù hợp
 • Cho phép học sinh chuyển đi trong hè (trước đây chỉ có ở trong 2 học kỳ)
VEMIS_Mark
 • Hỗ trợ việc đánh giá hạnh kiểm, xét lên lớp/lưu ban và danh hiệu cho các trung tâm GDTX
 • Ràng buộc xuất file Excel cho nhập điểm đối với những môn miễn giảm
 • Hiển thị tên học sinh trong sổ cái cho đúng thứ tự (theo kiểu hiển thị xác định thứ tự giữa họ, đệm và tên do hồ sơ học sinh quy định)
 • Chỉnh lại phân quyền chấm điểm cho môn học của riêng 1 học kỳ và giáo viên chủ nhiệm nhiều hơn 1 lớp
 • Cập nhật xếp loại học lực trên tiểu học theo CV2642/BGDDT ngày 04/05/2012 hướng dẫn cụ thể hơn khi triển khai Thông tư 58
 • Hỗ trợ in cả sổ ghi điểm trong 1 lần thao tác thay vì in từng trang như các phiên bản trước
 • Kiểm soát phân quyền khi đọc dữ liệu điểm từ file Excel
[Trở về]
SỐ LƯỢT TRUY CẬP