TỔ CHỨC
Tài liệu BDTX Nội dung 2 của GDMN 
Sở GD&ĐT gửi Nội dung BDTX Nội dung 2 GDMN.

Tải tài liệu tại đây.

Xem tiếp
Xem tiếp
Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên ND2, năm học 2016-2017 
Xem tiếp
Mẫu Thống kê Giữa kỳ và Hồ sơ trường Giữa kỳ phiên bản 4.0.1, năm học 2014-2015 
Xem tiếp
Mẫu thống kê TCCN, CĐ, ĐH năm học 2014-2014, xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2015 
Xem tiếp
Mẫu lập kế hoạch đầu tư công 
Xem tiếp
Hồ sơ trường Đầu kỳ năm học 2014-2015 phiên bản 4.0.1 
Xem tiếp
Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên - Chuyên đề 2 
Xem tiếp
Biểu mẫu phụ lục Kế hoạch phát triển giáo dục 2015 và Biểu mẫu bổ sung (Các đơn vị trực thuộc Sở) 
Xem tiếp
Biểu mẫu phụ lục Kế hoạch phát triển giáo dục và Biểu mẫu bổ sung (Phòng GD&ĐT) 
Xem tiếp
SỐ LƯỢT TRUY CẬP