TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Bộ cài đặt Hệ thống Quản lý trường học V.EMIS 
 Các đơn vị vào đây để tải bộ cài đặt về
 Bản DBEMIS dành cho cấp Phòng/Sở: http://pemis.srem.com.vn/bocaiVEMIS/BDEMIS%201.2.0.rar 
Bản V.EMIS dành cho cấp trường, TT GDTX:http://pemis.srem.com.vn/bocaiVEMIS/V.EMIS_1.2.0.%20(1.2.1).rar
Bản hướng dẫn cài đặt:http://pemis.srem.com.vn/bocaiVEMIS/2.1.HD%20CAI%20DAT%20VEMIS%20.ppt
[Trở về]
SỐ LƯỢT TRUY CẬP