TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Chấn chỉnh các hoạt động tổng kết, chia tay học sinh cuối khóa 
(QBĐT) - Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Đinh Quý Nhân cho biết, vừa ký Công văn số 890/SGDĐT-CTrTT yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trực thuộc tăng cường chấn chỉnh các hoạt động tổng kết, chia tay học sinh cuối khóa.
Chi tiết xem tại đây.
[Trở về]