TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình ra đời, xây dựng và phát triển (Tiếp theo) 
 Giai đoạn 1975 đến nay:

 

Đất nước thống nhất, thực hiện chủ trương sáp nhập 3 tỉnh thành Bình Trị Thiên , cùng với  các ngành khác, Giáo dục  vẫn đang duy trì phát triển. Ngành đã động viên CB, GV, ĐV trong ngành vừa khôi phục ổn định, phải vừa tăng cường chi viện giáo viên cho miềm Nam, Sở và Công đoàn ngành đã gặp gỡ động viên một đội ngũ CB đủ phẩm chất năng lực lại ba lô khăn gói lên đường chi viện cho giáo dục Trị - Thiên. Đoàn viên lao động trong ngành lại bước vào trận chiến mới. Chuyên môn cùng công đoàn đẩy mạnh cuộc vận động  “mỗi thầy cô là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo” phong trào “xây dựng tập thể văn minh, gia đình văn hoá mới”. Lấy phong trào thi đua “Hai tốt" làm trung tâm của các phong trào thi đua. Nhiều điển hình về thi đua trường tiên tiến, tổ LĐXHCN .Công đoàn các cấp đã tham mưu với chuyên môn vận động giáo viên đăng ký trở thành giáo viên giỏi. Xây dựng trường chuyên lớp chọn. Tích cực tham gia động viên triển khai cải cách giáo dục cấp 1, cấp 2. Cuộc cải cách giá lương tiền là một thử thách khác nghiệt đối với đời sống giáo viên. Hơn ai hết cùng với chuyên môn, công đoàn đứng ra thu sổ, phiếu để mua lương thực, thực phẩm cho giáo viên. Liên hệ địa phương xin đất, ruộng để cấy lúa, trồng màu, nhiều gia đình giáo viên có 3-5 sào đất lúa, những cánh đồng lúa giáo viên ra đời, làm ra hàng chục tấn lương thực,công đoàn vận động giúp nhau vay mượn từng thúng lúa, cân gạo cứu nhau qua lúc giáp hạt nhờ đó vẫn duy trì được trường lớp, giáo viên vẫn kiên tri bám trường bám lớp. Cuộc chiến với bao khó khăn vẵn đứng vững trên bục giảng trong thời bình quả không đơn giản chút nào. Chính lúc này một số giáo viên dao động đã không vượt qua nên đã xa ngành. Cũng qua gian nan “lửa thử vàng” đội ngũ vẫn trung kiên bám trường bám lớp, bám học sinh trụ vững. Một lần nữa chứng minh bản lĩnh của đội ngũ.

Từ năm 1989, sau khi tách tỉnh, Quảng Bình trở lại với tên gọi thân thương của mình, dưới sự lãnh đạo của tỉnh Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, giáo viên, lao động toàn ngành quyết tâm đưa sự nghiệp GD tỉnh nhà phát triển đáp ứng đòi hỏi đào tạo thế hệ lao động mới.

Kể từ ngày thành lập đến nay, CĐGD Quảng Bình đã trải qua 15 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2008 - 2013 được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2007 tại Sở GD và ĐT Quảng Bình. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồn 19 đồng chí.

Sở và Công đoàn  giáo dục vừa bắt tay xây dựng CSVC để ổn định nơi ở, vừa là nơi làm việc, kịp thời chỉ đạo đảm  bảo sự hoạt động liên tục của toàn ngành.

Công đoàn giáo dục tỉnh luôn bám sát Nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên, nhiệm vụ năm học để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và tìm tòi  giải pháp phù hợp với tính chất, đặc thù của một công đoàn mang tính nghề nghiệp sâu sắc Với mục tiêu Vì sự nghiệp “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” và yêu cầu đổi mới toàn diện GD-ĐT và nâng cao chất lượng giáo dục Vì lợi ích và vị trí xã hội của Nhà giáo và những người lao động trong ngành; Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp để xây dựng công đoàn vững mạnh góp phần cùng ngành tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thể hiện qua 4 chương trình do Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2008 – 2013 là: 

 - Chăm lo đời sống , bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của cán bộ ,giáo viên, công nhân viên, lao động trong ngành; tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục- Đào tạo, phục vụ CNH-HĐH đất nước

- Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ bản của Ngành Giáo dục -Đào tạo trong những năm tới là "Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá" .

- Vận động, tổ chức đoàn viên và lao động tích cực tham gia các phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Kết quả tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành.

- Đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng phát triển Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh. 

Sinh ra trên dãi đất phải chịu nhiều thiên tai, địch hoạ- đội ngũ nhà giáo Quảng bình được hun đúc bởi truyền thống anh dũng ngoan cường trong chống chọi với thiên tai, giặc ngoại xâm, luôn giử gìn truyền thống và bản chất cao đẹp của " Người thầy"

Chỉ có 60 người sau Cách mạng tháng Tám thành công, đến nay, toàn ngành GD-ĐT Quảng Bình đã có 601 CĐCS với: 13. 674 đoàn viên, lao động. Quá trình ra đời và phát triển, CĐGD Quảng Bình đã trải qua XIV kỳ Đại hội, với nhiều thế hệ cán bộ công đoàn đã chỉ đạo hoạt động công đoàn và phong trào CNVC, LĐ giành được nhiều thành tích to lớn, thực hiện có hiệu quả trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và lao động trong ngành, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục tỉnh nhà, chúng ta trân trọng và biết ơn các thế hệ cán bộ công đoàn đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển và trưởng thành của CĐGD Quảng Bình.

Qúa trình ra đời và phát triển của CĐGD Việt Nam luôn gắn chặt với quá trình phát triển cách mạng và nền giáo dục cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ CĐGD đã đóng góp tích cực vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp giáo dục, vào công việc kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước. Qúa trình hoạt động thực tiễn CĐGD đã thu được những thành công những kinh nghiệm và bài học qúy báu nhưng không tránh khỏi những khuyết điểm trong việc thực hiện vai trò chức năng nhiệm vụ của mình. Công cuộc đổi mới và phát triển toàn diện sâu rộng hiện nay, nhiều vấn đề mới về lý luận và hoạt động thực tiễn của CĐGD đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề có tính chất cấp bách đòi hỏi  phải nghiên cứu, tổng kết xử lý kịp thời.

[Trở về]