Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách đăng ký xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2015 
 Đúng 15h, ngày 29/7/2015 đề nghị các ứng viên có tên trong danh sách tập trung tại Hội trường 1, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình (Số 187, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để nghe hướng dẫn hình thức phỏng vấn.
 Danh sách các ứng viên xem trong tệp đính kèm.
[Trở về]