Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách đủ điều kiện xét tuyển đặc các viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Có 20 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí giáo viên Ngữ văn và 3 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí giáo viên Lịch sử.
 Danh sách cụ thể xem trong tệp đính kèm
[Trở về]